Δραγώνα-Μονάχου Μ. (2015). Mark G. Kuczewski and Ronald Polansky (Eds.) Bioethics: Ancient Themes in Contemporary Issues. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 8, 277–286. https://doi.org/10.12681/sas.731