Δραγώνα-Μονάχου Μ. (2015). Gilbert Hottois et Jean-Noel Missa, Nouvelle encyclopédie de bioethique: Medecine, Environement, Bioechnologie. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 8, 287–288. https://doi.org/10.12681/sas.732