Δρακοπούλου Μ. (2015). Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής 2002. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 8, 288–291. https://doi.org/10.12681/sas.733