Γεωργιάδου Β. (2015). Η εκλογική κοινωνιολογία της ακροδεξιάς ψήφου. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 12, 173–212. https://doi.org/10.12681/sas.771