Δαβαλάς Α. (2015). Bent Flyvbjerg, Making social science matter: Why social inquiry fails and how it can succeed again. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 12, 381–382. https://doi.org/10.12681/sas.785