Τεπέρογλου Ε., Χατζηπαντελής Θ., & Ανδρεάδης Ι. (2015). Μελέτη διαιρετικών τομών εκλογέων και υποψηφίων στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίπολο: Συγκλίσεις και αποκλίσεις. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 25, 37–63. https://doi.org/10.12681/sas.788