Βλάχος Γ. Κ. (2015). Η τεχνολογική επανάσταση και η πολιτική. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 27, 125–139. https://doi.org/10.12681/sas.809