Ρουδομέτωφ Β., & Χρίστου Μ. (2015). To "1974" ως πολιτισμικό τραύμα. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 28, 51–80. https://doi.org/10.12681/sas.820