Γκούσκος Δ., & Στάιου Ε. (2015). Αξιολόγηση της επιχειρησιακής ανάπτυξης του ιστοχώρου opengov.gr. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 24, 115–124. https://doi.org/10.12681/sas.907