Μυλωνάς Χ. Γ. (2015). Η συγκριτική μελέτη των εμφυλίων πολέμων. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 11, 1–35. https://doi.org/10.12681/sas.915