Βαρών-Βασάρ Ο. Στον απόηχο της ύπόθεσης Ντρέυϕους στην Ελλάδα. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 34, p. 131–150, 2016. DOI: 10.12681/sas.10252. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/10252. Acesso em: 26 ιουνίου. 2022.