Κόρδας Γ. Sabrina P. Ramet (ed.), Religion and Politics in Post-Socialist Central and Southeastern Europe: Challenges since 1989. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 34, p. 212–215, 2016. DOI: 10.12681/sas.10258. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/10258. Acesso em: 14 αυγούστου. 2022.