Δικαίος Γ. Η συμβολή των Ηνωμένων Εθνών στην επανασύνδεση της βιώσιμης ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 37, p. 139–169, 2018. DOI: 10.12681/sas.10832. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/10832. Acesso em: 2 ιουλίου. 2022.