Λαμπροπούλου Μ. Κράτος και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: Δημόσιες πολιτικές και θεσμικές προσαρμογές 1950-2016. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 38, p. 11–48, 2019. DOI: 10.12681/sas.14175. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/14175. Acesso em: 13 αυγούστου. 2022.