Γιαννίτσης Α.; Ζωγραϕάκης Σ. Ανατροπές και Ανακατατάξεις στην Κορυφή της Εισοδηματικής Πυραμίδας στα Χρόνια της Κρίσης. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 36, p. 45–77, 2018. DOI: 10.12681/sas.15737. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/15737. Acesso em: 26 ιουνίου. 2022.