Μίσιου Κ. Δ. Προσφυγική Κρίση & "Αντιπροσφυγική Κινητοποίηση: Μια καταγραφή των ρατσιστικών επιθέσεων με αιχμή το προσφυγικό στην Ελλάδα (2015- 2017). Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 38, p. 78–102, 2019. DOI: 10.12681/sas.18342. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/18342. Acesso em: 14 αυγούστου. 2022.