Κατσούλης Η. Η Ελληνική κοινωνία: Προ-νεωτερική, νεωτερική ή κάτι άλλο;. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 38, p. 103–139, 2019. DOI: 10.12681/sas.19512. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/19512. Acesso em: 11 αυγούστου. 2022.