Λιαλιούτη Ζ. (Τζένη). Vaia Doudaki & Nico Carpentier (επιμ.), Cyprus and its conflicts: representations, materialities, and cultures, Berghahn Books, Νέα Υόρκη & Οξφόρδη 2018. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 39, p. 164–166, 2019. DOI: 10.12681/sas.21132. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/21132. Acesso em: 26 ιουνίου. 2022.