Βώβου Ι. Βασίλης Βαμβακάς, Αγγελική Γαζή (συντονισμός-επιθεώρηση), Αμερικανικές σειρές στην ελληνική τηλεόραση. Δημοφιλής κουλτούρα και ψυχοκοινωνική δυναμική. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 40, p. 192–195, 2021. DOI: 10.12681/sas.27179. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/27179. Acesso em: 26 ιουνίου. 2022.