ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Θ. Το πολιτικό κόμμα. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 43, p. 225–228, 2024. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/34086. Acesso em: 20 μαΐου. 2024.