Ζέρη Π. Robert Wuthnow, America and the Challenges of Religious Diversity [Αμερική και οι προκλήσεις της θρησκευτικής ποικιλομορφίας]. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 21, p. 273–280, 2015. DOI: 10.12681/sas.462. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/462. Acesso em: 10 αυγούστου. 2022.