Λαγός Λ. Αλέκος Παπαδόπουλος, Τα βήματα τον Έστερναχ, Η Ελλάδα μετά το 2010. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 21, p. 301–306, 2015. DOI: 10.12681/sas.471. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/471. Acesso em: 26 ιουνίου. 2022.