Θεοδωρίδης Π. Wilhelm Heinrich Roscher (1972/2003), "Εφιάλτης", στο James Hillman, Ο Πάνας και ο Εφιάλτης, Αρτεμίδωρου (2000), Ονειροκριτικά, Μιχάλης Χρυσανθόπουλος (2005), Αρτεμίδωρος και Φρόυντ, ερμηνευτικές προσεγγίσεις και λογοτεχνικά όνειρα. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 17, p. 383–390, 2015. DOI: 10.12681/sas.511. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/511. Acesso em: 29 ιουνίου. 2022.