Αναγνώστου Π. Max Weber και Theodor Adorno: διαφωνία ή πολυφωνία στην κοινωνιολογία της μουσικής;. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 20, p. 241–261, 2015. DOI: 10.12681/sas.527. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/527. Acesso em: 26 ιουνίου. 2022.