Θεοδωρίδης Π. Προσωπική ταυτότητα, εθνική ταυτότητα και ιδιότητα του πολίτη. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 5, p. 55–82, 2015. DOI: 10.12681/sas.544. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/544. Acesso em: 1 ιουλίου. 2022.