Κ. Η. Ρ. Hirst, Gr. Thompson, Globalization in Question. The international economy and the possibilities of Governance. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 5, p. 324–325, 2015. DOI: 10.12681/sas.562. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/562. Acesso em: 29 σεπτεμβρίου. 2022.