Καφέ Α. Nancy Bermeo & Larry Μ. Bartels (επιμ.), Mass politics in tough times. Opinions, votes and protest in the great recession. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 32, p. 211–217, 2015. DOI: 10.12681/sas.570. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/570. Acesso em: 13 αυγούστου. 2022.