Δούση Ε. Σωτήρης Ντάλης, Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολυμερής διαχείριση της παγκοσμιοποίησης. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 32, p. 222–226, 2015. DOI: 10.12681/sas.572. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/572. Acesso em: 26 ιουνίου. 2022.