Παπαδάκης Ν.; Ζιρπιάδου Ε. Στα όρια της διαβούλευσης: "Ανοικτή" νομοπαρασκευαστική διαδικασία, οργάνωση συμφερόντων και εκπαιδευτική πολιτική στην ανώτατη εκπαίδευση: η περίπτωση της ομάδας εργασίας του 1980 (ομάδα Σταθόπουλου). Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 13, p. 19–48, 2015. DOI: 10.12681/sas.576. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/576. Acesso em: 26 ιουνίου. 2022.