Θεοδωρίδης Π. Anthony Giddens, Η μεταμόρφωση της οικειότητας. Σεξουαλικότητα, αγάπη και ερωτισμός στις μοντέρνες κοινωνίες, μτφρ: Απόστολος Καλογιάννης, επιμέλεια-πρόλογος: Μπετίνα Ντάβου. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 15, p. 291–294, 2015. DOI: 10.12681/sas.604. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/604. Acesso em: 1 ιουλίου. 2022.