Λάβδας Κ. Α. Η πολυπολιτισμικότητα και η θεωρητική κληρονομιά του εθνικού κράτους. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 2, p. 27–52, 2015. DOI: 10.12681/sas.608. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/608. Acesso em: 25 ιουνίου. 2022.