Δημητράκος Δ. Αλήθεια και ανοιχτή κοινωνία. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 2, p. 171–196, 2015. DOI: 10.12681/sas.612. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/612. Acesso em: 2 ιουλίου. 2022.