Θεοδωρακάκου Α. Τσαρλς Ταίηλορ, Πολυπολιτισμικότη τα. Εξετάζοντας την πολιτική της αναγνώρισης, Σχόλια: Κ. Anthony Appiah, Steven C. Rockefeller, Michael Walzer, Suzan Wolf, Εισαγωγή και Επιμέλεια: Amy Gutmann, Μετάφραση: Φιλήμων Παιονίδης. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 2, p. 283–287, 2015. DOI: 10.12681/sas.618. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/618. Acesso em: 26 ιουνίου. 2022.