Θ. Α. David Theo Goldberg (επ.), Multiculturalism: A Critical Reader. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 2, p. 291–292, 2015. DOI: 10.12681/sas.620. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/620. Acesso em: 26 ιουνίου. 2022.