Μ. Α. Δ. Έφη Λαμπροπούλου, Εσωτερική Ασφάλεια και Κοινωνία τον Ελεγχου. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 7, p. 260–262, 2015. DOI: 10.12681/sas.640. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/640. Acesso em: 11 αυγούστου. 2022.