Κ. Η. Νίκος Μουζέλης, Για Έναν Εναλλακτικό Τρίτο Δρόμο. Αναοτοχαοτικός Εκσυγχρονισμός και τα Αδιέξοδα της Πολιτικής Σκέψης του Anthony Giddens. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 7, p. 262–265, 2015. DOI: 10.12681/sas.641. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/641. Acesso em: 13 αυγούστου. 2022.