Δραγώνα Θ. Πολυπολιτισμικότητα: ψυχοκοινωνικές διεργασίες και πολιτικές ταυτοτήτων. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 30, p. 17–39, 2015. DOI: 10.12681/sas.642. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/642. Acesso em: 26 ιουνίου. 2022.