Χριστόπουλος Δ. Αναζητώντας το ελάχιστο πολιτειακό (πολυπολιτισμικό;) όριο: η μετανάστευση στην Ελλάδα της κρίσης. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 30, p. 41–74, 2015. DOI: 10.12681/sas.643. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/643. Acesso em: 2 ιουλίου. 2022.