Φραγκουδάκη Ά. Πολυπολιτισμός, εθνικισμός και ακροδεξιά. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 30, p. 105–150, 2015. DOI: 10.12681/sas.645. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/645. Acesso em: 26 ιουνίου. 2022.