Γουλιάμος Κ.; Θεοχάρους Α. Εταιρική ευθύνη: από τη μορφοτυπία στον κοινωνικό συμβολισμό. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 19, p. 135–142, 2015. DOI: 10.12681/sas.660. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/660. Acesso em: 26 ιουνίου. 2022.