Βιρβιδάκης Σ. Πρόσληψη και οικειοποίηση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας από τη νεορθόδοξη θεολογία. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 1, p. 84–95, 2015. DOI: 10.12681/sas.685. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/685. Acesso em: 10 αυγούστου. 2022.