Λάβδας Κ. Εξευρωπαϊσμος, θεσμοί και πολίτικη ανάλυση. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 1, p. 163–172, 2015. DOI: 10.12681/sas.688. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/688. Acesso em: 30 ιουνίου. 2022.