Βαρουξάκης Γ. F. Rosen, Bentham, Byron, and Greece: Constitutionalism, Nationalism, and Early Liberal Political Thought. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 1, p. 179–182, 2015. DOI: 10.12681/sas.690. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/690. Acesso em: 26 ιουνίου. 2022.