Λ. Κ. Fred Halliday, Rethinking International Relations. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 1, p. 183, 2015. DOI: 10.12681/sas.691. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/691. Acesso em: 29 ιουνίου. 2022.