Δραγώνα-Μονάχου Μ. Ηθική και βιοηθική. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 8, p. 1–26, 2015. DOI: 10.12681/sas.715. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/715. Acesso em: 28 ιουνίου. 2022.