Δραγώνα-Μονάχου Μ. Mark G. Kuczewski and Ronald Polansky (Eds.) Bioethics: Ancient Themes in Contemporary Issues. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 8, p. 277–286, 2015. DOI: 10.12681/sas.731. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/731. Acesso em: 1 δεκεμβρίου. 2022.