Δραγώνα-Μονάχου Μ. Gilbert Hottois et Jean-Noel Missa, Nouvelle encyclopédie de bioethique: Medecine, Environement, Bioechnologie. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 8, p. 287–288, 2015. DOI: 10.12681/sas.732. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/732. Acesso em: 14 αυγούστου. 2022.