Δρακοπούλου Μ. Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής 2002. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 8, p. 288–291, 2015. DOI: 10.12681/sas.733. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/733. Acesso em: 26 ιουνίου. 2022.