Δεμερτζής Ν. Pierre Lewy, Δυνητική Πραγματικότητα. Η φιλοσοφία του πολιτισμού και του κυβερνοχώρου, μτφρ. Μιχάλης Καραχάλιος. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 4, p. 198–200, 2015. DOI: 10.12681/sas.745. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/745. Acesso em: 14 αυγούστου. 2022.