Λ. Κ. Takis S. Pappas, Making Party Democracy in Greece. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 4, p. 214–215, 2015. DOI: 10.12681/sas.751. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/751. Acesso em: 29 ιουνίου. 2022.